Wat is het Pygmalion-effect? De invloed van verwachtingen op prestaties

Wist je dat de verwachtingen die je hebt van anderen daadwerkelijk invloed kunnen hebben op hun prestaties? Dit fenomeen staat bekend als het Pygmalion-effect, en het is fascinerend om te zien hoe krachtig onze overtuigingen kunnen zijn. Stel je voor dat je de potentie hebt om de resultaten van mensen om je heen te beïnvloeden, gewoon door in hen te geloven. Het is een ongelooflijke kracht die zowel positief als negatief kan worden ingezet, dus wees je bewust van de impact die jouw verwachtingen kunnen hebben op de prestaties van anderen.

Wat is het Pygmalion-effect?

Het Pygmalion-effect, ook wel het Rosenthal-effect genoemd, verwijst naar het fenomeen waarbij de verwachtingen van anderen invloed hebben op jouw prestaties en gedrag. In essentie worden de verwachtingen die anderen van jou hebben, jouw eigen realiteit.

Oorsprong van het begrip

Het Pygmalion-effect vindt zijn oorsprong in een onderzoek uitgevoerd door psycholoog Robert Rosenthal en onderwijskundige Lenore Jacobson in de jaren 60. In hun studie toonden ze aan hoe leerkrachten onbewust hogere verwachtingen hadden van bepaalde leerlingen, wat uiteindelijk resulteerde in verbeterde prestaties bij deze leerlingen.

 • Rosenthal en Jacobson ontdekten dat de verwachtingen van leraren invloed hadden op de mate waarin leerlingen intellectueel zouden bloeien.
 • De term “Pygmalion-effect” is afgeleid van de Griekse mythe van de beeldhouwer Pygmalion, die verliefd werd op zijn eigen creatie die tot leven kwam.

Psychologische verklaring

Psychologisch gezien werkt het Pygmalion-effect door middel van zelfvervullende voorspellingen. Dit betekent dat de verwachtingen die anderen van jou hebben, jouw gedrag beïnvloeden op een manier die deze verwachtingen waarmaakt.

 • Als mensen geloven dat je bekwaam, intelligent of succesvol bent, zul je onbewust gedrag vertonen dat deze verwachtingen bevestigt.
 • Aan de andere kant, wanneer anderen lage verwachtingen van je hebben, kun je geneigd zijn om gedrag te vertonen dat in lijn is met deze negatieve verwachtingen.

Hoe werkt het Pygmalion-effect?

Het Pygmalion-effect, ook wel het Rosenthal-effect genoemd, is een psychologisch fenomeen waarbij de verwachtingen van anderen invloed hebben op jouw prestaties en gedrag. Deze verwachtingen kunnen onbewust je gedrag sturen en daardoor zelfvervullend worden.

Verwachtingen en perceptie

De verwachtingen die anderen over jou hebben, kunnen jouw zelfbeeld beïnvloeden. Als anderen geloven dat je capabel en talentvol bent, zul je eerder geneigd zijn om dit waar te maken. Deze verwachtingen kunnen jouw gedrag en prestaties positief beïnvloeden doordat je gemotiveerd raakt om aan de verwachtingen te voldoen.

 • Positieve verwachtingen kunnen leiden tot meer zelfvertrouwen en motivatie.
 • Negatieve verwachtingen kunnen leiden tot onzekerheid en zelfvervullende voorspellingen.

Zelfvervullende voorspellingen

Zelfvervullende voorspellingen ontstaan wanneer je de verwachtingen van anderen internaliseert en deze waar maakt. Als je gelooft dat je iets niet kunt, is de kans groter dat je inderdaad faalt. Aan de andere kant, als je gelooft dat je iets wel kunt, zul je meer geneigd zijn om succesvol te zijn.

 • Geloof in jezelf en je capaciteiten om negatieve voorspellingen te doorbreken.
 • Wees bewust van de invloed van verwachtingen op je gedrag.

Effecten in verschillende contexten

Onderwijs

In het onderwijs kan het Pygmalion-effect invloed hebben op de prestaties van leerlingen. Wanneer leraren hoge verwachtingen hebben van bepaalde leerlingen, zullen zij deze leerlingen vaak meer uitdagen en ondersteunen, waardoor zij beter presteren.

 1. Leraren kunnen hun verwachtingen bijstellen en geloven in de capaciteiten van alle leerlingen.
 2. Leerlingen kunnen zich bewust worden van de invloed van verwachtingen op hun eigen prestaties.
Werkplek

Op de werkplek kunnen de verwachtingen van leidinggevenden invloed hebben op de motivatie en prestaties van werknemers. Werknemers die het gevoel hebben dat hun leidinggevende in hen gelooft, zullen vaak gemotiveerder zijn om goed werk te leveren.

 1. Leidinggevenden kunnen positieve verwachtingen communiceren en ondersteuning bieden aan hun werknemers.
 2. Werknemers kunnen streven naar zelfvertrouwen en zelfstandigheid in hun werk.
Sociale kringen

In sociale kringen kan het Pygmalion-effect invloed hebben op hoe we onszelf en anderen zien. Positieve verwachtingen van vrienden en familie kunnen ons aanmoedigen om onze doelen na te streven, terwijl negatieve verwachtingen ons kunnen ontmoedigen.

 1. Omring jezelf met mensen die in jou geloven en jou positief stimuleren.
 2. Wees je bewust van hoe de verwachtingen van anderen jouw zelfbeeld beïnvloeden.

Invloed van het Pygmalion-effect op prestaties

Het Pygmalion-effect heeft aantoonbare invloed op prestaties en resultaten in verschillende situaties. Deze invloed kan zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van de verwachtingen die worden gecreëerd.

Positieve invloeden

Wanneer hoge verwachtingen worden gesteld aan iemands prestaties, kan dit leiden tot een verbetering van die prestaties. Mensen zijn geneigd om te voldoen aan de verwachtingen die anderen van hen hebben. Dit kan leiden tot meer zelfvertrouwen, motivatie en inzet om te slagen.

 • Verhoogd zelfvertrouwen en motivatie
 • Meer inzet en doorzettingsvermogen
 • Verbeterde prestaties en resultaten

Negatieve invloeden

Aan de andere kant kunnen lage verwachtingen leiden tot verminderde prestaties en zelfs zelfvervullende voorspellingen van falen. Wanneer iemand constant te horen krijgt dat hij of zij iets niet kan, kan dit leiden tot een mindset van hulpeloosheid en een gebrek aan motivatie om te verbeteren.

 • Verminderd zelfvertrouwen en motivatie
 • Gebrek aan inzet en betrokkenheid
 • Teleurstellende prestaties en resultaten

Balanceren van verwachtingen

Het is essentieel om een balans te vinden in de verwachtingen die je hebt van jezelf en anderen. Te hoge of te lage verwachtingen kunnen beide schadelijk zijn voor de prestaties. Door realistische, maar uitdagende doelen te stellen, kun je het beste uit jezelf en anderen halen.

Pygmalion-effect

Praktische omgang met het Pygmalion-effect

Het Pygmalion-effect, de kracht van verwachtingen op prestaties, kan op verschillende manieren worden benaderd in verschillende contexten. Hieronder vind je concrete strategieën voor zowel leraren als leidinggevenden, evenals het belang van zelfreflectie en het bijstellen van eigen verwachtingen.

Strategieën voor leraren

Als leraar speel je een cruciale rol in het vormgeven van de verwachtingen die je hebt van je leerlingen. Door bewust om te gaan met het Pygmalion-effect, kun je positieve veranderingen teweegbrengen in de prestaties en het welzijn van je studenten.

 • Zorg voor een positieve en ondersteunende leeromgeving waarin leerlingen zich competent en gewaardeerd voelen.
 • Stimuleer een growth mindset bij je leerlingen, waarbij fouten maken wordt gezien als een kans om te leren en te groeien.
 • Geef constructieve feedback en moedig leerlingen aan om hun volledige potentieel na te streven.

Strategieën voor leidinggevenden

Als leidinggevende heb je invloed op de verwachtingen die je hebt van je teamleden en medewerkers. Door bewust te zijn van het Pygmalion-effect, kun je de prestaties en het welzijn van je team positief beïnvloeden.

 • Communiceer duidelijk en transparant over doelen en verwachtingen, en geef medewerkers de ruimte om hieraan te voldoen.
 • Stimuleer een cultuur waarin ontwikkeling en groei worden aangemoedigd, en waarin fouten maken mag als er van wordt geleerd.
 • Erken en beloon succes en inzet, en geef medewerkers het vertrouwen om uitdagingen aan te gaan en zich te ontwikkelen.

Zelfreflectie en bijstelling van eigen verwachtingen

Zelfreflectie is essentieel voor het omgaan met het Pygmalion-effect, zowel voor leraren als leidinggevenden. Door kritisch te kijken naar je eigen verwachtingen en eventuele vooroordelen, kun je bewuster en effectiever omgaan met de mensen om je heen.

Belang van zelfreflectie

Neem regelmatig de tijd om te reflecteren op je eigen overtuigingen, percepties en verwachtingen ten opzichte van anderen.

 1. Stel jezelf de vraag welke invloed jouw verwachtingen hebben op de prestaties en het welzijn van anderen.
 2. Onderzoek waar deze verwachtingen vandaan komen en of ze gebaseerd zijn op feiten of aannames.
Bijstelling van eigen verwachtingen

Zodra je bewust bent van je eigen verwachtingen, is het belangrijk om deze zo nodig bij te stellen om een positieve impact te hebben op anderen.

 1. Wees flexibel in je denken en sta open voor nieuwe informatie die je overtuigingen kan veranderen.
 2. Oefen met het loslaten van vooroordelen en geef anderen de kans om zich te bewijzen op basis van hun eigen kunnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *