Onze disclaimer

Hoewel we bij Innerpiece.nl toegewijd zijn aan het verstrekken van nauwkeurige en nuttige informatie, is het belangrijk op te merken dat de inhoud op onze website alleen bedoeld is voor informatieve doeleinden. Hier volgt een uitgebreide disclaimer die onze gebruiksvoorwaarden, beperkingen en verantwoordelijkheden duidelijk uiteenzet:

  1. Geen professioneel advies: De informatie op Innerpiece.nl vormt geen professioneel advies op het gebied van psychologie, zelfontwikkeling, of enige andere discipline. Het mag niet worden beschouwd als vervanging voor advies van een gekwalificeerde professional op dat gebied. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde expert voordat je actie onderneemt op basis van de informatie die je op onze website vindt.
  2. Geen garanties: Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op Innerpiece.nl accuraat en up-to-date is, kunnen we geen garanties bieden met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, of actualiteit van de inhoud. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de informatie, noch voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik ervan.
  3. Eigen risico: Het gebruik van de informatie op Innerpiece.nl is geheel op eigen risico van de gebruiker. We zijn niet verantwoordelijk voor enige schade, verlies of letsel die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud op onze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, bijzondere, of gevolgschade, verlies van winst, goodwill, of gegevens.
  4. Externe links: Innerpiece.nl kan links bevatten naar externe websites die niet onder onze controle vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe sites, noch onderschrijven we deze op enigerlei wijze. Het bezoeken van externe sites via links op Innerpiece.nl is op eigen risico van de gebruiker.
  5. Intellectueel eigendom: Tenzij anders vermeld, behouden we alle rechten op het intellectuele eigendom van de inhoud op Innerpiece.nl, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video’s en andere materialen. Het is niet toegestaan om de inhoud te reproduceren, distribueren, wijzigen, of anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
  6. Wijzigingen: We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van Innerpiece.nl, inclusief deze disclaimer. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de disclaimer te controleren op eventuele updates of wijzigingen.

Door gebruik te maken van Innerpiece.nl stem je ermee in gebonden te zijn aan deze disclaimer en onze algemene gebruiksvoorwaarden. Als je het niet eens bent met enig aspect van deze disclaimer, raden we je aan onze website niet te gebruiken. Als je vragen hebt over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op onze website.