Deze signalen bevestigen dat je narcistisch bent

Je kijkt graag diep in de spiegel, maar durf je ook écht te zien wat er tevoorschijn komt? Als je je afvraagt of je narcistische trekjes hebt, is zelfreflectie een belangrijke stap. Kijk naar hoe je omgaat met anderen; draait het altijd om jouw behoeften en verlangens? Ben je constant op zoek naar bewondering en erkenning van anderen? Het is misschien tijd om eerlijk naar jezelf te kijken en te ontdekken of er meer schuilt achter jouw spiegelbeeld dan je in eerste instantie dacht.

1. Altijd de spotlights zoeken

Als jij merkt dat je altijd de behoefte hebt om in het middelpunt van de aandacht te staan, zelfs als dit anderen overschaduwt, kan dit een teken zijn van narcisme.

 • Je wilt constant bewonderd worden en zoekt situaties waarin je de hoofdrol kunt spelen.
 • Je voelt je ongemakkelijk wanneer anderen het middelpunt zijn en probeert de focus weer op jezelf te vestigen.
 • Je geniet ervan om bewonderende blikken en complimenten te ontvangen en voelt je leeg zonder deze externe bevestiging van je waarde.

2. Gebrek aan empathie tonen

Als jij moeite hebt om je in te leven in de gevoelens en behoeften van anderen en voornamelijk gefocust bent op je eigen belangen, kan dit duiden op een gebrek aan empathie dat vaak gepaard gaat met narcisme.

 • Je vindt het lastig om de emoties van anderen echt te begrijpen of er gepast op te reageren.
 • Je bent geneigd om situaties alleen vanuit jouw perspectief te bekijken, zonder rekening te houden met hoe anderen zich zouden voelen.
 • Je kunt kil en onverschillig overkomen wanneer anderen steun of begrip van je nodig hebben.

3. Constant zoeken naar complimenten en goedkeuring

Een belangrijk kenmerk van narcisme is de voortdurende behoefte aan complimenten en goedkeuring van anderen. Je kunt niet genoeg krijgen van bevestiging en lof, omdat dit jouw gevoel van eigenwaarde voedt.

4. Overgevoelig voor kritiek

Als jij extreem gevoelig reageert op kritiek, zelfs als deze opbouwend bedoeld is, en dit je zelfbeeld aantast, kan dit een teken zijn van narcisme.

 • Zelfs milde kritiek voelt voor jou als een persoonlijke aanval, waardoor je defensief of boos reageert.
 • Je kunt kritiek niet goed verdragen en vindt het moeilijk om fouten of tekortkomingen toe te geven.
 • Kritiek aanvaarden voelt voor jou als een bedreiging voor je gevoel van eigenwaarde, waardoor je vaak in de verdediging schiet.

5. Andere mensen manipuleren

Als je merkt dat je regelmatig anderen manipuleert om jouw zin te krijgen, kan dit een teken van narcisme zijn. Je gebruikt misschien slinkse tactieken of emotionele chantage om je doelen te bereiken.

6. Fantasieën over succes en macht

Als jij regelmatig dagdroomt over grootsheid, succes, macht en erkenning, en je jezelf ziet als uitzonderlijk en boven anderen verheven, zou dit een indicatie van narcisme kunnen zijn.

 • Je fantaseert over het behalen van onrealistische doelen en het verkrijgen van bewondering en erkenning van een groot publiek.
 • Je gelooft sterk in jouw speciale eigenschappen die je superieur maken aan anderen.
 • Je verlangt naar een buitensporige mate van controle en invloed over anderen en situaties.

7. Afgunstig zijn en veronderstellen dat anderen ook afgunstig zijn

Als je constant afgunstig bent op anderen en ervan overtuigd bent dat zij hetzelfde voelen ten opzichte van jou, toont dit een dieper gevoel van superioriteit en minderwaardigheid. Het kan een teken zijn dat je narcistische trekken vertoont.

8. Oppervlakkige relaties cultiveren

Als je voornamelijk oppervlakkige relaties onderhoudt, waarbij je niet echt de behoefte voelt om anderen echt te leren kennen of emotionele diepgang te delen, kan dit wijzen op een gebrek aan empathie en zelfgerichtheid dat typerend is voor narcisme. Je ziet anderen misschien meer als middelen om je eigen behoeften te vervullen dan als gelijkwaardige individuen.

9. Regelmatig de grenzen van anderen overschrijden

Als je er een gewoonte van maakt om de grenzen van anderen te negeren of te overschrijden, zonder respect voor hun persoonlijke ruimte of behoeften, kan dit wijzen op een gebrek aan inlevingsvermogen en een gevoel van onaantastbaarheid dat kenmerkend is voor narcistisch gedrag.

10. Behoefte aan voortdurende bewondering

Als je constant verlangt naar bewondering, bevestiging en lof van anderen om je eigenwaarde te voeden en onzekerheid te maskeren, kan dit duiden op een oppervlakkig gevoel van eigen belangrijkheid en gebrek aan zelfliefde dat vaak voorkomt bij narcisme.

11. Exploitatief gedrag in relaties

Als je narcistisch bent, vertoon je vaak exploitatief gedrag in je relaties. Je ziet anderen vooral als middelen om je eigen doelen te bereiken, zonder rekening te houden met hun emoties of behoeften.

12. Arrogantie en hooghartig gedrag

Narcisten hebben vaak last van arrogantie en hooghartig gedrag. Ze zien zichzelf als superieur aan anderen en gedragen zich vaak neerbuigend en minachtend naar de mensen om hen heen.

13. Het gebruik van gaslighting als manipulatietechniek

Gaslighting is een manipulatietechniek die narcisten vaak gebruiken om anderen te controleren. Ze proberen je te laten twijfelen aan je eigen gedachten, geheugen en realiteit, waardoor ze macht over je krijgen.

14. Koppig vasthouden aan eigen gelijk

Een kenmerkend teken van narcisme is het koppig vasthouden aan je eigen gelijk, zelfs als er overtuigend bewijs is dat je fout zit. Narcisten weigeren vaak verantwoordelijkheid te nemen voor hun fouten.

15. Zelden verantwoordelijkheid nemen voor eigen fouten

Narcisten hebben moeite om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen fouten. Ze schuiven de schuld vaak af op anderen of proberen hun fouten te bagatelliseren. Het ontbreekt hen aan zelfreflectie en zelfkritiek.

16. Reacties feministische woede bij tegenslag

Als je narcistisch bent, reageer je vaak met feministische woede wanneer dingen niet gaan zoals je wilt. Dit kan komen doordat je gelooft dat je altijd gelijk hebt en anderen jou dwarszitten.

17. Onvermogen tot diepgaande emoties

Een teken van narcisme is het gebrek aan diepgaande emoties. Je kunt oppervlakkig reageren op emotionele situaties en moeite hebben met het tonen van oprechte gevoelens naar anderen toe.

18. Snel wisselende relaties en vriendschappen

Narcisten hebben vaak moeite met stabiele en langdurige relaties, waardoor ze snel van vrienden wisselen. Dit komt doordat ze anderen vaak als instrumenten zien om hun eigen behoeften te vervullen.

19. Onrealistische verwachtingen van anderen

Als narcist stel je vaak hoge en onrealistische verwachtingen aan anderen. Je denkt dat zij aan jouw behoeften moeten voldoen zonder daarbij rekening te houden met henzelf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *