Wat is het Dunning-Kruger effect? Het fenomeen van zelfoverschatting

Wist je dat het Dunning-Kruger effect een fascinerend fenomeen is waarbij mensen geneigd zijn zichzelf te overschatten op vlakken waar ze eigenlijk weinig kennis of vaardigheden in hebben? Dit kan ertoe leiden dat je denkt dat je expert bent, terwijl anderen om je heen zien dat dit niet het geval is. Het is alsof er een soort blinde vlek ontstaat voor je eigen incompetentie. Het is belangrijk om je bewust te zijn van dit effect, zodat je open blijft staan voor feedback en blijft streven naar zelfverbetering.

Wat houdt het Dunning-Kruger effect in?

Het Dunning-Kruger effect is een psychologisch fenomeen waarbij mensen met beperkte kennis of vaardigheden zichzelf overschatten. Ze hebben de neiging te denken dat ze veel competenter zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Dit kan leiden tot onrealistisch zelfvertrouwen en het maken van fouten door gebrek aan inzicht in hun eigen capaciteiten.

Oorsprong van het begrip

De term “Dunning-Kruger effect” is vernoemd naar de psychologen David Dunning en Justin Kruger, die in 1999 een onderzoek publiceerden waarin ze dit fenomeen voor het eerst beschreven. Ze ontdekten dat mensen met de minste kennis of vaardigheden vaak het meest zelfverzekerd zijn, terwijl mensen die wel competenter zijn, juist hun eigen kunnen lager inschatten.

Kern van het Dunning-Kruger effect

De kern van het Dunning-Kruger effect ligt in het ontbreken van metacognitief bewustzijn. Dit betekent dat mensen niet in staat zijn om accuraat te beoordelen hoe goed ze ergens in zijn. De incompetentie die gepaard gaat met het Dunning-Kruger effect komt voort uit het feit dat mensen niet in staat zijn om hun eigen fouten te herkennen of de diepte van hun onwetendheid te begrijpen.

 • Het Dunning-Kruger effect kan leiden tot overmoedigheid en gebrek aan kritische zelfreflectie.
 • Mensen die hieraan lijden, hebben vaak het idee dat ze alles weten en kunnen, terwijl dit eigenlijk niet het geval is.

Waarom overschatten mensen hun eigen kunnen?

Er zijn verschillende redenen waarom mensen hun eigen kunnen overschatten. Een belangrijke factor die hierbij een rol speelt, is cognitieve bias. Deze bias zorgt ervoor dat onze gedachten en oordelen vertekend worden, waardoor we onrealistisch positief kunnen denken over onze vaardigheden en prestaties.

Cognitieve bias als basis

Cognitieve bias is een verzamelnaam voor allerlei denkpatronen en vooroordelen die onze perceptie van de werkelijkheid beïnvloeden. Een bekende vorm van cognitieve bias die bijdraagt aan het overschatten van eigen kunnen, is het Dunning-Kruger effect. Dit effect zorgt ervoor dat mensen met beperkte kennis of vaardigheden juist hun competenties overschatten.

 • Deze bias ontstaat doordat mensen vaak niet in staat zijn om hun eigen incompetentie te herkennen. Ze missen de kennis of vaardigheden om een realistische inschatting te maken van wat ze wel of niet kunnen.
 • Daarnaast kan het ook zo zijn dat mensen met weinig kennis over een bepaald onderwerp juist denken dat ze er veel van weten, omdat ze geen referentiekader hebben om hun eigen kunnen aan af te meten.

Het verband met zelfvertrouwen

Het overschatten van eigen kunnen hangt ook nauw samen met zelfvertrouwen. Mensen die zich zelfverzekerd voelen, hebben de neiging om hun capaciteiten positiever in te schatten dan ze in werkelijkheid zijn.

 • Zelfvertrouwen kan een positieve eigenschap zijn, maar wanneer het leidt tot het negeren van feedback of het overschatten van eigen kunnen, kan het juist belemmerend werken.
 • Daarnaast kan een gebrek aan zelfvertrouwen er juist toe leiden dat mensen hun eigen talenten onderschatten, wat weer kan leiden tot het zogenaamde impostor-syndroom.

Hoe merk je het Dunning-Kruger effect op?

Het is belangrijk om te weten hoe je het Dunning-Kruger effect kunt herkennen, zowel bij jezelf als bij anderen. Er zijn bepaalde tekenen die kunnen wijzen op overmoed en een gebrek aan zelfinzicht.

Tekenen van overmoed

Overmoed manifesteert zich vaak in het vertonen van zelfverzekerd gedrag zonder de bijbehorende competentie. Mensen die lijden aan het Dunning-Kruger effect kunnen:

 • Blind zijn voor hun eigen incompetentie en fouten.
 • Overschatten van hun capaciteiten en kennis.
 • Zichzelf boven anderen plaatsen zonder voldoende grond hiervoor.
 • Weerstand bieden tegen feedback of kritiek, omdat ze geloven dat ze alles al weten.

Zelfreflectie en -inschatting

Zelfreflectie en zelfinschatting zijn cruciale hulpmiddelen om het Dunning-Kruger effect te doorbreken. Door eerlijk naar jezelf te kijken en je eigen kunnen realistisch in te schatten, kun je groeien en jezelf verbeteren. Dit zijn enkele manieren om zelfreflectie en -inschatting toe te passen:

 1. Neem de tijd om regelmatig na te denken over je prestaties en gedrag.
 2. Vraag feedback aan anderen en sta open voor kritiek.
 3. Streef naar voortdurende zelfverbetering door te leren van fouten en nieuwe ervaringen.

Dunning-Kruger effect

Aanpakken van zelfoverschatting

Zelfoverschatting kan een belemmering vormen voor je persoonlijke groei en ontwikkeling. Gelukkig zijn er strategieën die je kunt toepassen om meer zelfkennis te verkrijgen en zelfoverschatting tegen te gaan.

Strategieën voor meer zelfkennis

Echte zelfkennis begint met eerlijk naar jezelf durven kijken. Het gaat erom de balans te vinden tussen je sterke punten en je zwakke punten, zonder deze te overdrijven of te negeren.

 • Voer zelfreflectie uit: Neem regelmatig de tijd om na te denken over je eigen handelen, je reacties op situaties en je beslissingen. Stel jezelf kritische vragen en wees eerlijk in je antwoorden.
 • Vraag om feedback: Feedback van anderen kan waardevol zijn om blinde vlekken in je zelfbeeld te ontdekken. Sta open voor constructieve kritiek en gebruik dit om te groeien.
 • Houd een journal bij: Schrijf gedachten, gevoelens en ervaringen op. Door terug te kijken op wat je hebt geschreven, kun je inzichten krijgen in je patronen en gedrag.

Feedback en het leerproces

Feedback is een essentieel onderdeel van het leerproces en kan je helpen om te groeien, zowel op persoonlijk vlak als in je professionele leven.

Geef en ontvang constructieve feedback

Zorg ervoor dat je feedback altijd constructief is, zowel wanneer je het zelf geeft als wanneer je het ontvangt. Richt je op feiten en gedrag, vermijd persoonlijke aanvallen. Wees ook bereid om feedback van anderen te accepteren en te gebruiken als een kans om te leren.

 1. Wees specifiek: Geef concrete voorbeelden wanneer je feedback geeft, zodat de ander precies begrijpt waar het over gaat.
 2. Stel vragen: Als je feedback ontvangt, vraag dan door om de ander te helpen zijn standpunt beter te begrijpen en om duidelijker te krijgen welke veranderingen er nodig zijn.

Echte wereld voorbeelden van het effect

Het Dunning-Kruger effect is niet alleen een interessant psychologisch fenomeen, maar het kan ook duidelijk zichtbaar zijn in verschillende situaties in zowel de werkomgeving als het dagelijks leven. Hieronder volgen enkele herkenbare voorbeelden om je te helpen het effect beter te begrijpen.

In de werkomgeving

In de werkomgeving kan het Dunning-Kruger effect zich op verschillende manieren manifesteren. Stel je voor dat je een collega hebt die ervan overtuigd is dat hij alles beter weet dan de rest van het team. Hij neemt altijd het voortouw, zelfs als hij eigenlijk niet over de juiste kennis of ervaring beschikt. Deze vorm van zelfoverschatting kan leiden tot conflicten, inefficiëntie en een gebrek aan samenwerking binnen het team.

 • Personen die lijden aan het Dunning-Kruger effect kunnen moeite hebben met het accepteren van feedback of constructieve kritiek, omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze geen fouten maken.
 • Hun onvermogen om hun eigen beperkingen te erkennen, kan leiden tot stagnatie in hun persoonlijke en professionele groei, omdat ze niet openstaan voor leren en verbeteren.

In het dagelijks leven

Ook in het dagelijks leven kunnen we voorbeelden vinden van het Dunning-Kruger effect. Denk bijvoorbeeld aan iemand die denkt dat hij een expert is in een bepaald onderwerp alleen omdat hij een oppervlakkige kennis heeft opgedaan door wat online artikelen te lezen. Deze persoon kan zichzelf overschatten en anderen onjuiste informatie verstrekken, zonder zich bewust te zijn van zijn eigen incompetentie.

 • Mensen die vatbaar zijn voor het Dunning-Kruger effect kunnen risico’s nemen zonder de mogelijke gevolgen volledig te begrijpen, omdat ze denken dat ze alles onder controle hebben.
 • Hun neiging tot zelfoverschatting kan leiden tot frustratie en problemen in hun persoonlijke relaties, omdat ze niet in staat zijn om naar anderen te luisteren of rekening te houden met verschillende perspectieven.

Het tegenovergestelde: onderschatting van eigen vermogen

Het tegenovergestelde van het Dunning-Kruger effect, waarbij mensen hun kunnen juist overschatten, is de onderschatting van eigen vermogen. Dit fenomeen kan leiden tot het zogenaamde impostor-syndroom, waarbij je jezelf constant naar beneden haalt en twijfelt aan je eigen capaciteiten.

Impostor-syndroom verklaard

Het impostor-syndroom is een psychologisch verschijnsel waarbij je, ondanks externe bewijzen van je competenties, het gevoel hebt een bedrieger te zijn. Je gaat ervan uit dat je successen puur te danken zijn aan geluk en niet aan je eigen kunnen. Dit kan leiden tot gevoelens van angst om door de mand te vallen en onderpresteren uit angst om ontmaskerd te worden.

 • Constante zelfonderschatting
 • Twijfel aan eigen capaciteiten

Evenwicht tussen zelfinzicht en zelfvertrouwen

Om het impostor-syndroom te overwinnen, is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen zelfinzicht en zelfvertrouwen. Dit betekent dat je realistisch naar je eigen capaciteiten kijkt, maar ook gelooft in je eigen kunnen. Zelfcompassie, zelfacceptatie en het erkennen van je successen spelen hierbij een essentiële rol.

 1. Praten over je gevoelens met anderen
 2. Werken aan zelfvertrouwen en zelfacceptatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *